Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов`язкових платежах

Номер заказа
32680
Создан
27 марта 2013
Выполнен
3 апреля 2013
Стоимость работы
2500
Надо быстро сделать дипломную работу по бухучету и аудиту. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов`язкових платежах».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 102
Оригинальность: Неизвестно
2500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

В 1-ом разделе подробно описаны теоретические основы налогообложения в Украине. Во втором разделе особое внимание уделяется тому, как именно сегодня происходит компьютеризация ведения учета данного типа, какие основные проводки используются для отображения операций, связанных с налогообложением. В третьем разделе сделан анализ показателей уплаты налогов предприятием за последние три года. Диплом писался на основе работы ПАТ "Полтаваобленерго"
За класичним визначенням, державний бюджет – це розпис доходів і видатків держави. І, оскільки бюджет являється формою утворення і розподілу загальнодержавних грошових ресурсів, йому, безперечно, належить провідна роль серед фінансових важелів в системі управління державою.
Формування доходної частини бюджету здійснюється за допомогою податкової системи, яка являє собою сукупність податків, зборів і інших обов’язкових платежів, що законодавчо закріплені в державі. Це поняття також включає механізми нарахування, сплати податків та організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Система оподаткування, як економічна категорія, акумулює в собі інтереси різних соціальних груп, представників різних видів діяльності, а загалом – платників податків і держави.
На сьо Показать все
Зміст
Вступ …………………………………………………………………
Розділ І. Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов’язкових платежах …………………….
1.1. Економічна сутність податків і платежів……………………..
1.2. Класифікація податків ………………………………………….
1.3. Законодавчо-нормативне регулювання розрахунків підприємства по податках і платежах ……………………………......
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Полтаваобленерго»……………………………………………
Розділ ІІ. Бухгалтерський облік та аудит розрахунків підприємства «Полтаваобленерго» з бюджетом по податках і платежах………………………………………………………………..
2.1. Організація обліку підприємства по податках та обов’язкових платежах……………………………………………………
2.2. Первинний облік підприємства «Полт Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96ВР із змінами та доповненнями.
2.Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами і доповненнями.
3.Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» від 28.12.2000р. №353 із змінами та доповненнями.
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999р. №996-XIVіз змінами та доповненнями.
5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`яз-кове державне соціальне страхування» від 08.10. 2010р. №2464-IV із змінами та доповненнями.
6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. професора Ф. Ф. Бутинця. – Показать все
Податок з доходів фізичних осіб
15%
________
4.
Єдиний соціальний внесок
34,7%
________
Якщо певний податок, збір, обов’язковий платіж ліквідовується або з’являються нові податки, зменшуються або збільшуються їх ставки, розміри, терміни сплати, тоді всі ці зміни слід вносити в подані таблиці.
Допоміжні таблиці сприяють запобіганню порушень, пов’язаних з недотриманням термінів або несплатою певного виду податку або платежу.
У посадовій інструкції бухгалтера передбачено проведення нарахувань та перерахувань податків і зборів у бюджети різних рівнів та відповідальність, яку несе бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків.
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства ПАТ «Полтаваобленерго» за всіма видами платежів до бюджету, Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу