Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов`язкових платежах

Номер заказа
32680
Создан
27 марта 2013
Выполнен
3 апреля 2013
Стоимость работы
2500
Надо быстро сделать дипломную работу по бухучету и аудиту. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Облік, аудит і аналіз розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов`язкових платежах».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 102
Оригинальность: Неизвестно
2500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

В 1-ом разделе подробно описаны теоретические основы налогообложения в Украине. Во втором разделе особое внимание уделяется тому, как именно сегодня происходит компьютеризация ведения учета данного типа, какие основные проводки используются для отображения операций, связанных с налогообложением. В третьем разделе сделан анализ показателей уплаты налогов предприятием за последние три года. Диплом писался на основе работы ПАТ "Полтаваобленерго"
За класичним визначенням, державний бюджет – це розпис доходів і видатків держави. І, оскільки бюджет являється формою утворення і розподілу загальнодержавних грошових ресурсів, йому, безперечно, належить провідна роль серед фінансових важелів в системі управління державою.
Формування доходної частини бюджету здійснюється за допомогою податкової системи, яка являє собою сукупність податків, зборів і інших обов’язкових платежів, що законодавчо закріплені в державі. Це поняття також включає механізми нарахування, сплати податків та організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Система оподаткування, як економічна категорія, акумулює в собі інтереси різних соціальних груп, представників різних видів діяльності, а загалом – платників податків і держави.
На сьо Показать все
Зміст
Вступ …………………………………………………………………
Розділ І. Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов’язкових платежах …………………….
1.1. Економічна сутність податків і платежів……………………..
1.2. Класифікація податків ………………………………………….
1.3. Законодавчо-нормативне регулювання розрахунків підприємства по податках і платежах ……………………………......
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ «Полтаваобленерго»……………………………………………
Розділ ІІ. Бухгалтерський облік та аудит розрахунків підприємства «Полтаваобленерго» з бюджетом по податках і платежах………………………………………………………………..
2.1. Організація обліку підприємства по податках та обов’язкових платежах……………………………………………………
2.2. Первинний облік підприємства «Полт Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96ВР із змінами та доповненнями.
2.Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами і доповненнями.
3.Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» від 28.12.2000р. №353 із змінами та доповненнями.
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999р. №996-XIVіз змінами та доповненнями.
5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`яз-кове державне соціальне страхування» від 08.10. 2010р. №2464-IV із змінами та доповненнями.
6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. професора Ф. Ф. Бутинця. – Показать все
Податок з доходів фізичних осіб
15%
________
4.
Єдиний соціальний внесок
34,7%
________
Якщо певний податок, збір, обов’язковий платіж ліквідовується або з’являються нові податки, зменшуються або збільшуються їх ставки, розміри, терміни сплати, тоді всі ці зміни слід вносити в подані таблиці.
Допоміжні таблиці сприяють запобіганню порушень, пов’язаних з недотриманням термінів або несплатою певного виду податку або платежу.
У посадовій інструкції бухгалтера передбачено проведення нарахувань та перерахувань податків і зборів у бюджети різних рівнів та відповідальність, яку несе бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків.
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства ПАТ «Полтаваобленерго» за всіма видами платежів до бюджету, Показать все
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу