Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Управління фондом оплати праці на підприємстві

Номер заказа
129774
Создан
7 июля 2014
Выполнен
14 июля 2014
Стоимость работы
2000
Помогите быстро выполнить дипломную работу по экономике предприятия. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Управління фондом оплати праці на підприємстві».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 132
Оригинальность: 74% (no etxt)
2000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Дипломная работа написана по ветеринарной

Работа написана по ветеринарной лаборатории, количество работников - 85 человек.
ВСТУП

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати, процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилася до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. На всіх етапах розвитку економіки і суспільства матеріальна винагорода за працю була і залишається надалі найважливішим трудовим стимулом. Неефективність існуючого механізму організації заробітної п Показать все
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….……….…5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ………..5
1.1 Роль, сутність, складові фонду оплати праці…………...………………9
1.2 Планування фонду оплати праці………………………………………..24
1.3 Державне регулювання трудових відносин……………………………34
Висновки до 1 розділу……...…………………..……………………………40
2 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДУ «ЗОДЛВМ»………………42
2.1 Загальна характеристика державної установи……………….………...42
2.2 Аналіз забезпеченості установи трудовими ресурсами……….………53
2.3 Факторний аналіз оплати праці в ДУ «ЗОДЛВМ»………….…………62
Висновки до 2 розділу…………………..………………………….………..73
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ОПЛАТ ПРАЦІ В ДУ «ЗОДЛВМ»……………………………………………………………..……….75
3.1 Основні засади по поліпшенню використання фонду заробітної плати в установі……………… Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корнійчук Л.Я. Історія економічних учень: підручник / Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. ; за ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н. – К. : КНЕУ, 1999. – 654 с.
2. Ревчун Б.Г. Історія економічних вчень / Ревчун Б.Г. – Кіровоград, 2002. – 115 с.
3. Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических учений: учебник / Гусейнов Р.М., Семенихина В.А. – 2-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2008. — 384 с.
4. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія : підручник / Базилевич В.Д. – К. : Знання, 2006. – 631 с.
5. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Брич В.Я., Дяків О.П., Надвиничний С.А. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 144 с.
6. Сахарцева І.І. Облік та аналіз оплати праці для студентів спеціальності 7.050106 «Облік та Показать все
e
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу
Другие работы по этому предмету
Бизнес-планирование на примере компании "Голден Гавас"
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 6500 руб.
Совершенствование организационной структуры ЗАО Плодоовощной комбинат «Купчино»
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 550 руб.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 1000 руб.
Акционерные общества
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 200 руб.
Анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятия
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 990 руб.
Планирование и бюджетное финансирование деятельности учреждения
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 1300 руб.
Управление производственными процессами в организации (на примере ООО «Стройсервис-Юг»)
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 1500 руб.
Инвестиционная политика предприятия (на примере)
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 6000 руб.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИСТОЧНИКИ И РЕЗЕРВЫ РОСТА
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 2200 руб.
Диплом PR в деятельности корпораций
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 1500 руб.
Разработка сушильной камеры конвективного типа
Дипломная работа, Экономика предприятия
Стоимость 1000 руб.