Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Удосконалення експортної діяльності підприємства

Номер заказа
117895
Создан
31 января 2014
Выполнен
7 февраля 2014
Стоимость работы
1150
Надо быстро сделать дипломную работу по международным рынкам. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Удосконалення експортної діяльності підприємства ».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 100
Оригинальность: 31% (no etxt)
1150
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, наукові розробки українських та зарубіжних вчених. Інформаційною базою дослідження є офіційна інформація Державного комітету статистики України, дані статистичної та фінансової звітності підприємства матеріали мережі Інтернет та періодичних видань, баланси підприємства, власні аналітичні розрахунки.
У процесі роботи застосовувалися загальноприйняті методи емпіричних та теоретичних досліджень, а саме: теоретичного узагальнення та зіставлення; аналізу та синтезу; порівняння та групування; аналіз економічних досліджень і статистичних даних.
Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в виявлені потенціальних можливостей пі Показать все
В умовах ринкової економіки перед усіма підприємствами стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Одним з найважніших факторів кращих підприємств успіху є застосування оптимальної саме для них системи матеріального стимулювання, яка створює у працівників зацікавленість в підвищенні ефективності праці за рахунок активізації власної активності – ініціативності, творчої цілеспрямованості, самодисципліни.
Ефективна взаємодія економіки України зі світовим господарством можлива лише за умови створення у країні високорозвинутого експортного комплексу, структурні та функціональні характеристики якого мають визначатися у контексті основних тенденцій розвитку сучасного міжнародного бізнесу, стратегічних ресу Показать все
Вступ……………………………………………………………………………...
1 Теоретичні основи розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства …………………………………………………………………..…
1.1 Різновиди стратегії ЗЕД підприємства ……………………………..........
1.2 Етапи формування стратегії ЗЕД підприємства на міжнародні ринки……………………………………………………………………………....
1.3 Дослідження оточення підприємства……………………………...…......
2 Стратегічний аналіз діяльності підприємства ………………
2.1 Загальна характеристика підприємства ……………………
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
2.3 Дослідження ринків реалізації продукції підприємства………………..
2.4 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………....
3 Рекомендації щодо розробки стратегії ЗЕД підприємства ………….............
3.1 SWOT-аналіз підприємства ……................
3.2 Рекомендовані Показать все
СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1 Закон України «Про охорону праці», листопад 2002 р.
2 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991.
3 Закон «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992
4 Земельний кодекс України від 25.10.2001
5 Кодекс цивільного захисту України – ВРУ № 5403-17, від 01.07.2013р.
6. Бузько И.Р. и др. Экономический риск и управление инновационной деятельностью предприятий. - К., 2006. - 103 с.
7. Голобокова Г. М. Международный менеджмент. Учебное пособие. Международный педагогический университет, 1997. – 231 с.
8. ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введ. 01.01.76.
9. ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - Введ. 01.07.1989.
10. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиени Показать все
Первоуральський НТЗ
10-15%
сортамент, пеедплата.
Севрський трубний звавод
25%
при оплаті до 20-го числа потчного місяця.
15%
Передплата
Волжський трубний завод
17%
при оплаті з 20-го числа поточного місяця.
ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»
12%
при оплаті після 10-го числа поточного місяця
Синарський трубний завод
20%
грошова передоплата
Інше трубне підприємство холдингу - «Альметьевський трубний завод», зменшило виробництво на 5,3%. У ОМК такий спад пояснюють зміною сортаменту труб [20,c.96].
Холдинг ТМК активно позиціонує себе на ринку Росії. За 9 місяців 2012 р. підприємствами холдингу ТМК відвантажено більше 1,824 млн. тонн труб різних видів, що на 20,4% перевищує об'єми відвантаження трубної продукції за 9 місяців 2011 р. З початку року на підприємствах Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу