Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

соціально-педагогічні умови формування відповідальної поведінки підлітків

Номер заказа
129618
Предмет
Создан
5 июля 2014
Выполнен
12 июля 2014
Стоимость работы
2000
Не получается сделать. Надо срочно сделать дипломную работу по педагогике. Есть буквально 7 дней. Тема работы «соціально-педагогічні умови формування відповідальної поведінки підлітків».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 63
Оригинальность: Неизвестно
2000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

дипломна робота була написана для Херсонського педагогічного університету
Актуальність дослідження. Актуальність дослідження зумовлена сучасним соціальним напруженням, що ускладнює процес адаптації учнів підліткового віку до нових умов, їхню несуперечливу орієнтацію в нестандартних суспільних вимогах, дезорієнтацію у поведінці. Це загострює проблему виховання у підростаючої особистості ціннісного ставлення до себе, до інших, до суспільства та визначає нагальну потребу у вихованні відповідальної поведінки в учнів старшого підліткового віку, які вже прагнуть до самоствердження в різних сферах життя як дорослі, але ще за своїм статусом, психофізичними можливостями і соціальним досвідом залишаються дітьми, що створює передумови для розвитку безвідповідальної поведінки.
На необхідності виховання у школярів відповідальності наголошується в Законах України “Про загаль Показать все
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи виховання відповідальної поведінки у підлітків
1.1. Актуальні проблеми виховання відповідальної поведінки у сучасних підлітків
1.2. Теоретико-методологічні засади виховання відповідальної поведінки в учнів підліткового віку
Розділ 2. Теоретичні аспекти вирішення проблеми взаємодії родини і педагога у вихованні у підлітка почуття відповідальності
2.1. Педагогічні засоби виховання почуття відповідальності у підлітків
2.2. Можливості взаємодії сім'ї та педагога у вихованні підлітків
2.3. Шляхи виховання у підлітка почуття відповідальності на основі взаємодії сім'ї та педагога
Розділ 3. Експериментальне дослідження виховання відповідальної поведінки підлітків
3.1. Методика дослідження вихованості відповідальної поведінки у підлітків
3.2. Експериментальна Показать все
Список використаних джерел

1. Абрамова Г.С. «Возрастная психология». Учебное пособие для студентов ВУЗов.-М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
2. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М., 1989г.
3. Андреева Г.М. Психология социального познания/ Г.М. Андреева. - М.: Аспект-пресс, 2000. - 228 с.
4. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1994
5. Андрущенко В.П. Соціальна робота/ В.П. Андрущенко. - К.: УДЦССМ, 2001. - 344 с. |з'єд
6. Анохина Т.В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования // Новые ценности образования. – М.: Инноватор, 1996. – Вып. 6
7. Антология гуманной педагогики. Сухомлинский /Под ред. Ш.А. Амонашвили. М.: Изд дом Шалвы Амонашвили, 1997. – 223 стр.
8. Бабахало В. Современные тенденции молодежной культуры/ В. Бабахало// Психоло Показать все
2. Відповідальність - філософсько-соціологічне поняття, що відображає об'єктивний, соціологічно-конкретний характер взаємовідносини між особистістю, колективом, суспільством, з точки зору свідомого здійснення пред'явлених до них взаємних вимог.
3. Відповідальність - готовність певної особи до санкцій , залежно від певного результату дій цієї особи і від тих обставин, в яких виник даний результат. [41, c.69]
У нашій роботі ми будемо дотримуватися першого визначення поняття «відповідальність», оскільки воно найбільш чітко відображає ті якості і особливості особистості, які повинні розвиватися у підлітка: почуття обов'язку, прийняття і виконання своїх прав і обов'язків, як у сім'ї, так і в класному співтоваристві. З другого визначення ми приймаємо аспект взаємодії між особистістю і колектив Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу