Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

База даних в Access: Програма замовлень на видавництві (Звіт + БД)

Номер заказа
128777
Создан
23 июня 2014
Выполнен
30 июня 2014
Стоимость работы
1800
Проблема по программированию. Срочно закажу дипломную работу по программированию. Есть буквально 7 дней. Тема работы «База даних в Access: Програма замовлень на видавництві (Звіт + БД)».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 91
Оригинальность: Неизвестно
1800
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

При розробці ІС вирішуються наступні завдання:
- дослідження предметної області;
- виділення сутностей;
- встановлення зв'язків між сутностями;
- вибір засобу реалізації клієнтської частини ІС;
- розробка бази даних ІС в Microsoft Office Access.
Перед нами було поставлено завдання автоматизувати процес обліку виконання замовлень у видавництві «Світ знань» та підготовку необхідних документів щодо перелічених процедур.
ВСТУП

На даний час комп'ютери проникли практично в усі сфери людської діяльності. Сучасне суспільство неможливо уявити собі без комп'ютера.
Прогрес, досягнутий за останнє десятиліття у всіх аспектах обчислювальної техніки, включаючи теорію, технологію і додатки, привів до значного розширення області застосування комп'ютерів і росту числа їхніх користувачів.
Істотною частиною сучасного суспільства є різноманітні системи доступу і збереження інформації, що є невід'ємною складовою сучасного науково-технічного прогресу.
Існує багато вагомих причин перекладу існуючої інформації на комп'ютерну основу, тому що більш швидка обробка даних дозволяє зберегти значні засоби і час для одержання необхідної інформації, а також спрощує доступ і введення.
Задача нагромадження, обробки і поширення (обмін Показать все
ЗМІСТ

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ
1.1 Постановка задачі
1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення
1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту
1.1.3 Вимоги до програмно-апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі
1.2 Обґрунтування вибору середовища реалізації завдання
1.3 Функціональні можливості середовища MS Access
1.4 Теоретичні основи організації реляційних баз даних
1.4.1 Реляційна модель бази даних
1.4.2 Нормалізація бази даних
1.4.3 Організація обмежень посилальної цілісності
1.5 Структура підприємства
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
2 ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ
2.1 Створення бази даних згідно поставленого завдання
2.1.1 Визначення структури бази даних
2.1.2 Розробка заходів щодо забезпечення цілісності й непротирічності да Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Наказ МОЗ України за № 48 від 03.02.2006
2. Антони Синтес. Объектно-ориентированное програмирование Киев, Изд. дом “Вильямс”, 2002, - 671 с.
3. Буров Є. Комп’ютерні мережі. Л.:БаК, 1999.- 468 с., іл.
4. Вітюк О.В., Кузьмін А.В. та ін. Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум. Частина1. Міжнародна Академія Управління Персоналом. Київ, 2004.
5. Вітюк О.В., Кузьмін А.В. та ін. Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум. Частина2. Міжнародна Академія Управління Персоналом. Київ, 2005.
6. Волков О.М. Пожарная безопасность в вычислительных центрах, 1990.-143с.
7. Гагарина Л.Г., Виснадул Б.Д., Игошин А.В.. Основы и технологии разработки программных продуктов. Учебное пособие М.: Форум, 2006.
8. Глуш Показать все
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу