Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Номер заказа
373522
Предмет
Создан
25 июня 2017
Выполнен
2 июля 2017
Стоимость работы
1200
Проблема по психологии. Срочно закажу дипломную работу по психологии. Есть буквально 7 дней. Тема работы «АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Дипломную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 108
Оригинальность: Неизвестно
1200
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Мета дослідження – вивчення емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку та можливих шляхів корекції.
Гіпотезу дослідження склали такі припущення:
1) існує зв’язок між емоційним благополуччям старшого дошкільника та його здатністю до креативного вираження своїх переживань;
2) психологічною умовою корекції емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку є спрямованість арт-терапії на творче вираження дітьми своїх переживань.
Відповідно до мети визначено завдання дослідження:
– здійснити теоретичний аналіз проблеми у зарубіжній та вітчизняній психологічній науці;
– обґрунтувати психологічну сутність емоційних порушень, які найчастіше зустрічаються в дошкільному віці;
– підібрати діагностичний інструментарій для виявлення емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку;
Показать все
У сучасній соціокультурній ситуації все більшого значення набуває цінність розвитку особистості дитини в системі дошкільної освіти.
«Головною метою дошкільної освіти є виховання зрілої особистості, у якої сформовані дитячий світогляд, прагнення досягти успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприятливість та вольові риси характеру» [32, 201].
Серед семи ліній розвитку дошкільника, виділених у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний), важливо звернути особливу увагу на реалізацію емоційно-ціннісного розвитку дошкільника. Саме емоції відіграють визначальну роль у залученні дитини дошкільного віку до загальнолюдських цінностей, установле Показать все
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУТНОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
1.1. Поняття емоцій як психічного процесу, їх загальна характеристика
1.2. Чинники, що впливають на виникнення емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку
1.3. Види емоційних порушень у старших дошкільників
РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОРЕЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Психологічні підходи до корекції емоційних порушень у дітей старшого дошкільного віку
2.2. Арт-терапія як корекційний засіб емоційних порушень у старших дошкільників
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ВИВЧЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
3.1. Організація і методи дослідження. Результати первинного дослідження
3.2. Корекційна програма, Показать все
И. А. Рушим брак – строим семью. Новая семья из старых отношений / И. А. Агапова. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 350 с.
2. Агарков С. Т. Дисгармоничный брак / С. Т. Агарков // Социологические исследования. – 1987. – № 4. – С.81–85.
3. Андреева Т. В. Семейная психология / Т.В. Андреева. – СПб.: «Речь», 2004. – 244 с.
4. Антропов Ю. Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков / Ю. Ф. Антропов. – М.: Медпрактика, 2001. – 152 с.
5. Анцупов А. Я. Конфликтология /А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 551 с.
6. Бек А. Техники когнитивной психотерапии / А. Бек // Московский психиатрический журнал. Спецвыпуск по когнитивной терапии. – 1996. – №3. – С.40–49.
7. Белов В.И. Конфликты и культура их разрешения / В.И.Белов. – М.: РГУ, 2003. – 78 с.
8. Берг-Кросс Л. Терапия супружеских пар / Показать все

Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу
Другие работы по этому предмету
Акцентуации характера в личности психолога
Дипломная работа, Психология
Стоимость 2800 руб.
организационная культура государственного учреждения
Дипломная работа, Психология
Стоимость 2240 руб.
арт-терапия, как метод коррекции агрессивности младших школьников
Дипломная работа, Психология
Стоимость 2000 руб.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
Дипломная работа, Психология
Стоимость 1000 руб.
Личностно-эмоциональные особенности детей разведенных родителей
Дипломная работа, Психология
Стоимость 200 руб.
Причины возникновения конфликтов
Дипломная работа, Психология
Стоимость 2800 руб.
Взаимосвязь акцентуации характера и агрессии в подостковом возрасте.
Дипломная работа, Психология
Стоимость 2800 руб.