Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!

База даних в Access «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» (Звіт + БД)

Номер заказа
120561
Создан
6 марта 2014
Выполнен
7 марта 2014
Стоимость работы
300
Помоги! Срочно выполнить контрольную работу по базам данных. Есть буквально 1 день. Тема работы «База даних в Access «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» (Звіт + БД)».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 19
Оригинальность: Неизвестно
300
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

1. Постановка задачі……………………………………………………………....2
1.1 Характеристика задачі………………………………………………..…..2
1.2. Вихідна інформація……………………………………………………....4
1.3. Вхідна інформація………………………………………………………..4
2. Алгоритм розв’язання задачі………………………………………..5
2.1 Використовувана інформація…………………………………...………..5
2.2. Результати розв’язання………………………………………………..…6
2.3. Математичний опис………………………………………………..…….6
3. Структури інформаційних масивів………………………………...7
4. Програмне забезпечення…………………………………………………..11
Додаток…………………………………………………………………………..…12
Список використаної літератури……………..……………………...19
1. Постановка задачі

1.1 Характеристика задачі

Задача «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» призначена для автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів за місяць.
Ця задача є складовою комплексу задач з обліку й контролю витрат підприємства, який в свою чергу, виступав одним із найскладніших і трудомістких комплексів у підсистемі обліку й контролю. У зв’язку з цим слід наголосити необхідність застосування нових методів і сучасних засобів обчислювальної техніки для розв’язання цього комплексу задач і задачі «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» зокрема.
Автоматизація розв’язання задачі забезпечить:
- освоєння й точне визначення кількості основних засобів, які підлягають модернізації;
- достовірні та своєчасні розрахунки з в Показать все
1. Постановка задачі

1.1 Характеристика задачі

Задача «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» призначена для автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів за місяць.
Ця задача є складовою комплексу задач з обліку й контролю витрат підприємства, який в свою чергу, виступав одним із найскладніших і трудомістких комплексів у підсистемі обліку й контролю. У зв’язку з цим слід наголосити необхідність застосування нових методів і сучасних засобів обчислювальної техніки для розв’язання цього комплексу задач і задачі «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» зокрема.
Автоматизація розв’язання задачі забезпечить:
- освоєння й точне визначення кількості основних засобів, які підлягають модернізації;
- достовірні та своєчасні розрахунки з в Показать все
1. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998. – 182 с.
2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001. – 347 с.
3. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2000. С-Пб.: Питер, 2001. – 294 с.
4. Дейт К. Введение в системы баз данных. - М.: Наука, 1980. – 266 с.
5. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 354 с.
6. Информатика. Учебное пособие /Под ред. В.Г. Кирия. – Иркутск: ИрГТУ,1998 часть 2. – 382с.
7. Ломтадзе В.В., Шишкина Л.П. Информатика. Учебное пособие. – Иркутск: ИрГТУ, 1999. – 116с.
8. Макаровский С.П. Информационные системы и структуры данных Показать все
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать контрольную работу