Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Задачі (7 шт.) з економіко-математичного моделювання

Номер заказа
120588
Создан
7 марта 2014
Выполнен
8 марта 2014
Стоимость работы
450
Не получается сделать. Надо срочно сделать контрольную работу по эконометрике. Есть буквально 1 день. Тема работы «Задачі (7 шт.) з економіко-математичного моделювання».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Контрольную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 2013
Оригинальность: 53% (no etxt)
450
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Зміст

Завдання 1.1 Знаходження розв’язку задачі лінійного програмування графічним методом
Завдання 1.2. Знаходження оптимального плану симплексним методом
Завдання 1.3. Двоїсті задачі
Завдання 1.4. Транспортна задача лінійного програмування
Завдання 1.5. Матрична гра
Завдання 1.6. Метод множників Лагранжа
Завдання 1.7. Парна лінійна регресія
Список використаної літератури
Завдання 1.1 Знаходження розв’язку задачі лінійного програмування графічним методом

Знайти максимум і мінімум функції цілі F при умовах:Завдання 1.2
Знаходження оптимального плану симплексним методом

Для виготовлення різноманітних виробів А, В, С підприємство використовує три різних типа сировини. Норми витрат сировини на виробництво одного виробу кожного типу, ціна одного виробу А, В, С, а також загальна кількість сировини кожного типу, яка може бути використана підприємством, наведені в таблиці.
Вироби А, В, С можуть виготовлятися в будь-яких відношеннях, але виробництво обмежено виділеною підприємству сировиною кожного типу.
Скласти план виробництва виробів А, В, С, при якому загальна вартість всієї виготовленої підприємством продукції буде максимальною.

Вид
сировини
Норми витрат Показать все
Зміст

Завдання 1.1 Знаходження розв’язку задачі лінійного програмування графічним методом
Завдання 1.2. Знаходження оптимального плану симплексним методом
Завдання 1.3. Двоїсті задачі
Завдання 1.4. Транспортна задача лінійного програмування
Завдання 1.5. Матрична гра
Завдання 1.6. Метод множників Лагранжа
Завдання 1.7. Парна лінійна регресія
Список використаної літератури
Список використаної літератури

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: „Высшая школа”, 1986. с. 319.
2. Барвінський А.Ф. та ін. Математичне програмування. – Львів, „Інтелект-Захід”, 2004. – 448 с.
3. Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій економіці: Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2006. – 420 с.
4. Бурий В.В., Шевченко І.В. Математичне програмування. Модуль 1. Лінійне програмування: Навч. пос.. – К.: НАУ, 2007. – 168 с.
5. Бурий В.В., Давидов О.С., Шевченко І.В. Математичне програмування. Модуль 2. Спеціальні методи математичного програмування: Навч. пос.. – К.: НАУ, 2008. – 129 с.
6. Вивальнюк Л.М. Елементи лінійного програмування. К.: „Вища школа”, 1975, с. 191.
7. Калихман И.Л. Сборник задач по линейной алгебре и про Показать все
2
4
7
4
200
2
2
4
1
2
6
350
3
6
6
9
5
3
250
Потреби
100
80
270
220
130
Етап I. Пошук перший опорного плану.
1. Використовуючи метод найменшої вартості, побудуємо перший опорний план транспортної задачі.
1
2
3
4
5
Запаси
1
3[20]
2[80]
4
7[100]
4
200
2
2[80]
4
1[270]
2
6
350
3
6
6
9
5[120]
3[130]
250
Потреби
100
80
270
220
130
У результаті отриманий перший опорний план, який є допустимим, оскільки всі вантажі з баз вивезені, потреба споживачів задоволена, а план відповідає системі обмежень транспортної задачі.
2. Підрахуємо число зайнятих клітин таблиці, їх 7, а має бути m + n - 1 = 7. Отже, опорний план є невиродженим.
Значення цільової функції для цього опорного плану одне:
F(x) = 3*20 + 2*80 + 7*100 + 2*80 + 1*270 + 5*120 + 3* Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать контрольную работу