Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Статистичне вивчення витрат праці та її продуктивності

Номер заказа
131022
Предмет
Создан
2 августа 2014
Выполнен
3 августа 2014
Стоимость работы
500
Проблема по статистике. Срочно закажу контрольную работу по статистике. Есть буквально 1 день. Тема работы «Статистичне вивчення витрат праці та її продуктивності».
Всего было
18 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Контрольную работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 21
Оригинальность: Неизвестно
500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Полтавська державна аграрна академія
Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу
Факультет обліку та фінансів
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень
м. Полтава – 2014 рік
5 балів
Актуальність теми. Продуктивність праці є одним з найважливіших індикаторів діяльності будь-якої економічної системи незалежно від її розміру і функцій. Вона виступає основним критерієм ефективності економіки і вирішальною умовою підвищення життєвого рівня населення. Зростання продуктивності праці має винятково важливе значення для досягнення визнаних світовою спільнотою економічних, соціальних і екологічних стандартів життєдіяльності суспільства.
В умовах ринкових відносин завдання підвищення продуктивності праці як джерела реального економічного зростання стає життєво важливим для подальшого розвитку економіки. У сучасному світі економічними лідерами стають не ті країни, які мають значні природні ресурси, а ті, які здатні досягти високої продуктивності суспільної праці. Вітчизняне сільсь Показать все
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКА 6
1.1. Аналітичні показники ряду динаміки 6
1.2. Аналіз тенденції показника «продуктивність» 8
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ СУКУПНОСТІ 10
2.1. Аналітичне групування 10
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
1. Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2006. – 318 с.
2. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч.посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач; за ред. П.Г.Вашківа, В.П.Сторожука. – К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.
3. Елисеева И.И., Костеева Т.В., Хоменко Л.Н. Международная статистика: учеб.пособие. – Мн.: Выш.шк., 1995. – 224 с.
4. Економічна статистика: Навч. посіб. / За наук. ред. д-ра екон. наук Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.
5. Економічна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Р.М.Моторин, А.В.Головач, А.В.Сидорова та ін.; За заг. ред. Р.М.Моторина – К.: КНЕУ, 2005. – 326 с.
6. Экономическая статистика: Учебник / Под ред.Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
7. Елисеева И.И., Сила Показать все
Середній рівень інтервального ряду:y=20,48Середній рівень моментного ряду:y=82,452. Середній абсолютний приріст:A=1,433. Середній коефіцієнт зростання:K=1,074. Середній темп зростання:Tзр=107,465. Середній темп приросту:Tпр=7,46Бачимо, що після початкового ривку значення показника дещо спало. Загалом воно знаходиться постійно приблизно на одному рівні.1.2. Аналіз тенденції показника «продуктивність»Аналіз тенденції показника «продуктивність» розпочнемо з розрахунку ковзної середньої (трирічної) динаміки показника у таблиці 1.2.Таблиця 1.2Розрахунок ковзної середньої (трирічної) динаміки показникаРікРівень рядуТрьохріччяРівень рядуПриріст середнього рівнясума за три рокисередня за рік200817,10    200918,702008-200959,4019,80Х201023,602009-201062,5020,831,03201120,202010-201166,6022,201,372 Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать контрольную работу