Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Аналіз собівартості продукції рослинництва в ЗАТ імені Ольшанців Очаківського району

Номер заказа
112708
Создан
1 сентября 2013
Выполнен
4 сентября 2013
Стоимость работы
250
Не получается сделать. Надо срочно сделать курсовую работу по анализу хозяйственной деятельности. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Аналіз собівартості продукції рослинництва в ЗАТ імені Ольшанців Очаківського району ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 50
Оригинальность: 62% (no etxt)
250
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Курсовая работа написана на украинском языке. Написана грамотно и при здаче получила высший бал. Эта работа может послужить отличным примером для написания своей по своему предприятию за настоящее время. Тут указан полный путь расчетов и объяснения результатов.
ВСТУП

Собівартість продукції є одним із найважливіших показників госпо-дарської діяльності аграрних підприємств, в якому відображається раціо-нальне використання виробничого потенціалу підприємства.
У системі показників, що характеризують ефективність виробництва, одне із провідних місць належить собівартості продукції. Величина собівартості зумовлює конкурентоспроможність продукції і фінансові результати діяльності господарства. Собівартість є однією з основних частин господарської діяльності й відповідно одним з найважливіших елементів цього об'єкта управління.
Вивченням питання аналізу, обліку, планування, контролю собівартості присвячені праці багатьох сучасних українських науковців: М.Г.Чумаченко, В.І. Андрійчука, С. Ф. Покропивного, В. О. Меца, І. Ф. Бутинця, Показать все
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу собівартості
1.1. Сутність та види собівартості і витрат на виробництво
1.2. Методика аналізу собівартості

РОЗДІЛ 2. Аналіз собівартості продукції рослинництва в ЗАТ імені Ольша-нців

2.1. Аналіз умов господарювання підприємства
2.2. Аналіз собівартості одиниці продукції рослинництва
2.3. Аналіз складу та структури витрат на виробництво продукції рослин-ництва

РОЗДІЛ 3. Напрямки зниження собівартості продукції рослинництва

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Андрійчук В.І. Економіка аграрних підприємств: Підручник.:2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
2. Боярова О.А. Особливості групування витрат за статтями // Економіка АПК. – 2003. -№ 6. – с.85-87.
3. Бугай В.П., Троян М.В., Сипливець О.М., Клочко А.А., Мельник А.І. Фактор сортозаміни в зростанні продуктивності галузі рослинництва // Насінництво. – 2007. - №5. – с.1-5.
4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. проф.М.Ф. Огійчука. – К.:Алерта, 2006. – 878 с.:іл.
5. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподар-ських підприємств. – К.: Вища школа, 1999. – 164 с.
6. Економічний аналіз: Навч.посібник / М. Показать все
2007р.
2008р.
Припадає на 100 га сільськогос-подарських угідь:
вартості основних виробничих засобів, тис. грн.
енергетичних ресурсів, к.с.
Припадає на одного середньо-річного працівника:
вартості основних засобів, тис.грн.
енергетичних ресурсів, к.с.
1243
184476,4
108,9
32625
446,7
207376,3
86,7
36953,6
403,6
207376,3
340,9
36953,6
32,5
112,4
171,4
113,2
90,4
100,0
393,2
100,0
Аналізуючи проведені розрахунки слід відмітити, що фондозабезпече-ність та фондоозброєність в 2009 році порівняно з попередніми роками ззростає, що свідчить про високий рівень забезпеченості господарства виробничими фондами і дає можливість отримувати більший обсяг продукції та підвищувати ефективність виробництва. Також у 2009 році порівняно з 2007 і 2008 роками енергозабезпеченіст Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу