Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Аналіз витрат на оплату праці у складі собівартості продукту підприємтсва

Номер заказа
120557
Создан
6 марта 2014
Выполнен
9 марта 2014
Стоимость работы
500
Проблема по анализу хозяйственной деятельности. Срочно закажу курсовую работу по анализу хозяйственной деятельности. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Аналіз витрат на оплату праці у складі собівартості продукту підприємтсва».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 40
Оригинальность: 38% (no etxt)
500
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Значення, завдання та джерела аналізу затрат на оплату праці 6
1.2 Методика аналізу затрат на оплату праці в складі собівартості продукції підприємства 11
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» ЗА 2010-2011 РОКИ 16
2.1 Аналіз динаміки і структури витрат на оплату праці у складі собівартості продукції 16
2.2 Аналіз факторів зміни суми прямої заробітної плати 21
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 26
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
Додаток А 37
ВСТУП

Актуальність дослідження. За питомою вагою елемент затрат на оплату праці є другим після матеріальних затрат. Він становить близько 25%. Але у деяких трудомістких галузях (вугільна промисловість тощо) цей елемент є значно вагомішим. Незважаючи на це, елемент затрат на оплату праці є провідним елементом. Як наслідок аналіз затрат на оплату праці відіграє важливу роль як в формуванні собівартості продукції в цілому так в економічному аналізі зокрема, оскільки затрати по оплаті праці фактично визначають вартість продукції, яка доходить до споживача. А визначення вартості є основним завданням в управлінні економікою будь-якого суспільства. Затрати на оплату праці визначаються або на підставі нарахування за кількістю витраченого часу (годин, днів, місяців), або на підставі виробітку (пе Показать все
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Значення, завдання та джерела аналізу затрат на оплату праці

Затрати на оплату праці у складі собівартості продукції є одним з найважливіших показників, оскільки вони фактично визначають вартість продукції ( робіт, послуг).
Витрати підприємства на робочу силу включають витрати на оплату праці виробничих робітників та суму обов'язкових відрахувань на соціальні заходи.
Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" до складу елементу витрат "Витрати на оплату праці" включається заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
Загалом у більшості галузей промисловості України затрати на о Показать все
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про оплату праці».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.92 № 140 «Про додаткові заходи у зв'язку з підвищенням заробітної плати»
3. Арістова, А. М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників : навч. посібник / А. М. Арістова. – К. : КНТЕУ, 2009. – 332 с.
4. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. — 263 с.
5. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.
6. Денисюк, О. М. Аналіз господарської діяльності: практикум : навч. посібник / О. М. Денисюк, І. Ф. Полєщук, В. В. Коровій. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 164 с.
7. Доля В Показать все
2. Середньоспискова чисельність виробничих робітників (чол.)
54,0
56,0
+2,0
+103,7
3. Середньорічна заробітня плата одного робітника (грн.)
7957,41
10760,71
2803,3
+135,2
Таким чином важливо зазначити те, на підприємстві спостерігається постійне зростання обсягу фонду заробітної плати. Як видно з проведених розрахунків аналізу трудових витрат у 2009 р. порівняно з 2010 р. збільшилась на 530,2 тис. грн. або на 105,7% у тому числі зарплата основна виробничих робітників – на 376,6 тис. грн., або на 102,5%, відрахування на соціальні заходи – на 153,6 тис. грн., або на 114,4%. Питома вага прямих трудових витрат у фактичній повній собівартості виробленої продукції становила 31,9%, що на 1,6% більше ніж у минулому році.
В 2010 р. порівняно з 2009 р. трудові витрати збільшились на 1277, Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу