Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Визначення оптимальних каналів збуту на конкурентному іноземному ринку

Номер заказа
115914
Предмет
Создан
22 декабря 2013
Выполнен
25 декабря 2013
Стоимость работы
800
Помогите быстро выполнить курсовую работу по маркетингу. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Визначення оптимальних каналів збуту на конкурентному іноземному ринку».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 38
Оригинальность: Неизвестно
800
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Робота на украинском языке
Вступ
Головний зміст і принцип маркетингу - задоволення по¬треб споживачів- передбачає не тільки виробництво не¬обхідних товарів, а й доведення цих товарів до споживача зручним для нього способом, у зручному місці і в зручний час. Досягненню цього сприяє збут.
Збут - це діяльність фірми з планування, організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця використання з метою задоволення потреб споживачів і з вигодою для себе. Здійснюється вона в межах збутової політики фірми, плану¬вання якої відбувається за такими напрямками:
♦ визначення стратегії збуту і політики організації каналів збуту;
♦ вибір систем та методів збуту і відповідних типів каналів;
♦ створення мережі оптових і роздрібних торговельних то¬чок, складів, демонстраційн Показать все
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПО ПРОСУВАННЮ ТОВАРУ НА РИНОК
1.1. Маркетингова стратегія просування нового товару
1.2. Вибір каналів збуту
1.3. Цілі і методи управління збутовою діяльністю підприємства
1.4. Ціноутворення

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.1. Коротка характеристика підприємства
2.2. Характеристика ринку на якому працює підприємство ВАТ «ФАРМАК»
2.3. Дослідження конкурентів і структури ринку Аналіз потенційних конкурентів компанії ВАТ «ФАРМАК»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ФАРМАК»
3.1 Методи аналізу та обліку факторів, які впливають на укладення нових договорів
3.2. Підвищення ефективності системи збуту ВАТ ФРМАК за рахунок співпраці з велик Показать все
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Афанасьев М. П. Маpкетинг: стpатегия и пpактика фиpмы. - М.: Финстатинфоpм, 1995. - 102, [10] с.: ил., табл.
2. Афонін А. А. Маpкетинг: Конспект лекцій / Міжpегіон. Акад. упp. пеpсоналом; [Ред. С. С. Литвин]. - [2-е вид.]. - К., 1996. - 87, [1]с.: іл., табл.
3. Близнюк С. В. Стpатегічний маpкетинг тоpговельної фіpми: Метод. і оpг. аспекти упp. / Укp. акад. зовніш. тоpгівлі. - К.: [Логос], 2003. - 145, [1] с.: іл.
4. Василишин Р. Д. Розpобка стpатегії маpкетингової діяльності підпpиємства/ Сум. деpж. агpаp. ун-т. - Суми: Козац. вал, 1997. - 25, [1]с.
5. Галузевий маpкетинг: [Hавч. посібник для студентів екон. спец.] / Дам’янов А., Савельєв Є., Штефанич Д. та ін.; Ін-т змісту та методів навчання та ін.; [За заг. pед. Є. В. Савельєва, Д. А. Штефанича]. - К., 1997. - 175, Показать все
1.3. Цілі і методи управління збутовою діяльністю підприємства
Ціль просування продукції полягає в тому, щоб представити як підприємство, так і продукцію клієнту. Про підприємство і продукцію повинно бути створене позитивнее враження.
Якщо клієнт ніколи не чув про підприємство чи його продукцію, то імовірність того, що він купить продукцію такого підприємства, дуже низька. Те ж саме відбувається і тоді, коли в клієнта склалося погане враження про підприємство чи його продукцію.
Просування продукції допомагає сформувати в клієнтів представлення про продукцію підприємства. Дуже часто здійснення покупки клієнтами обумовлено значною мірою елементом переконання.
Підприємство повинно подбати про те, щоб доне Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу