Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Цивільно-правовий договір

Номер заказа
117706
Создан
30 января 2014
Выполнен
2 февраля 2014
Стоимость работы
400
Помоги! Срочно выполнить курсовую работу по праву и юриспруденции. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Цивільно-правовий договір».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 35
Оригинальность: Неизвестно
400
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

работа выполнена согласно нормам ГК Украины, с использованием судебной практики за 2013 г.
Договір є унікальною універсальною правовою конструкцією, який дозволяє задовольнити всі законні майнові та немайнові інтереси приватних осіб. Цивільний договір привертав і привертає шалену увагу науковців-цивілістів різних епох і протилежних правових систем. На сьогодні не вщухає і навіть підвищується інтерес правознавців до вагомих проблем договірного права, визначення та аналізу істотних умов договорів, чіткого й зрозумілого тлумачення основних завдань та функцій договору. Цим питанням достатньо уваги приділялось такими вченими як Н.С. Кузнецова, М.І. Брагінський, А.С. Довгерт, О.В. Дзера, О.О. Красавчиков та ін. Водночас, проблематика поняття цивільно-правового договору, його ознак та функцій, викладена в певних роботах залишається дискусійною. Виявлення ж правової природи договору, йо Показать все
Вступ…………………………………………………………………………..

1. Загальна характеристика цивільно-правового договору……………….

1.1 Поняття, ознаки та функції цивільно-правового договору…

1.2 Зміст цивільно-правового договору ………………………….

1.3 Відмінність цивільно-правового договору від трудового договору……………………………………………………………………….

2. Укладення цивільно-правових договорів……………………………….

3. Правове регулювання припинення цивільно-правових договорів

3.1. Підстави та наслідки розірвання цивільно-правових договорів……………………………………………………………………….
3.2. Поняття та особливості припинення цивільно-правових договорів……………………………………………………………………….

Висновки……………………………………………………………………….

Список використаних джерел

12. Рішення Долинського районного суду Кіровоградської області від 25.03.2011 року у справі № 2-187/11 про визнання договору оренди землі недійсним [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua /Review/14543374
13. Рішення Теплицького районного суду Вінницької області від 08 травня 2013 р. у справі № 144/543/13-ц про визнання недійсним договору оренди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua /Review/31100073
14. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.2009р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.ligazakon.ua/document/view/VS090583?edition=2009_11_06
15. Рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 14 травня 20 Показать все
Регулятивна функція - договір самостійно і безпосередньо визначає права та обов’язки сторін в зобов’язальних відносинах. Ця функція має також організаційне значення у правовідносинах між учасниками цивільного обороту.
Серед даних функцій науковці-правознавці виділяють й інші, наприклад, роль договору як засобу, що дисциплінує цивільний оборот, оскільки належне виконання договору та взятих на себе зобов’язань є найважливішим елементом, що забезпечує стабільне функціонування ринкової економіки, захист цивільно-правових відносин тощо [10, с. 9-10 ].
Що стосується ознак цивільно-правового договору, то слід зупинитися на наступних:
По-перше, договір - юридичний факт, здатний породжувати виникнення цивільних прав і обов'язків. Юридичні факти в цивільному праві класифікуються за численними оз Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу