Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Газорозрядні джерела світла

Номер заказа
131098
Создан
4 августа 2014
Выполнен
7 августа 2014
Стоимость работы
600
Не получается сделать. Надо срочно сделать курсовую работу по технологическим машинам и оборудованию. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Газорозрядні джерела світла».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 31
Оригинальность: Неизвестно
600
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Міністерство освіти i науки України
Харківська державна академія міського господарства

Пояснювальна записка
до курсової роботи
з навчальної дисципліни
"Газорозрядні джерела світла"
за варіантом №8

Методичні вказівки
до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп»
з курсу «Газорозрядні джерела світла».
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 7.090.605 -«Світлотехніка та джерела світла»)

Харкiв-ХДАМГ-2001Вступ. Область застосування лампи. Фізичні процеси , які відбуваються в лампі
Створення люмінесцентних ламп (ЛЛ) було істотним проривом в області підвищення ефективності перетворення електричної енергії в світлову. В цих лампах поєднані два фізичні процеси: електричний розряд в суміші газу і парів металу і люмінесценція твердого тіла під впливом випромінювання.
Сучасні ЛЛ є найбільш розповсюдженими розрядними джерелами світла, вони виробляють 60% усієї світлової енергії, що випромінюється розрядними джерелами світла. Сучасні ЛЛ мають світлову віддачу 60-100 Вт/Лм, термін служби їх складає 10-20 тис. год. Завдяки використанню вузькосмугових люмінофорів індекс кольоропередачі люмінесцентних ламп досягає Ra=98.
Ці лампи мають широкий діапазон кольорових температур (2700÷6500 К) і різномаї Показать все
Зміст
Вступ. Область застосування лампи. Фізичні процеси , які відбуваються в лампі 3
1. Основна частина 4
1.1 Вибір наповнення лампи та параметрів наповнення 4
1.2 Визначення електричних параметрів лампи та характеристик розряду 7
1.3 Розрахунок розмірів колби 7
1.4 Визначення теплового режиму колби ; розрахунок t˚хт 10
1.5 Оцінка балансу потужності лампи 15
1.6 Вибір люмінофору 15
1.7 Розрахунок світлових параметрів 20
1.8 Конструювання катоди лампи; вибір емітуючєї речовини 26
1.9 Конструювання ніжки та колби 27
1.10 Конструювання цоколя 28
2. Заключна частина: Висновки та пропозиції ; схема включення ; рекомендації з експлуатації 30
3. Графічна частина проекту 31
Лист 1 Креслення лампи, складальної одиниці 31
Лист 2 Деталі проектуємої лампи 32
Список використаних джерел 33

Список використаних джерел
1. Вільна онлайн-енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
2. ДСТУІЕС-200 Люмінесцентні лампи двоцокольні.
3. Назаренко Л.А., Гуракова Л.Д. Методичні вказівки до дипломного проектування,Харків-ХНАМГ-2008.-50с.
4. Рохлин Г.М. Розрядные источники света. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 719 с.
5. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Знак, 2006. - 951 с.
У загальному випадку тепловідведення нагрітої колби здійснюється шляхом теплової віддачі в навколишнє середовище і шляхом теплового випромінювання. Тому qст= qт + qвипр, (1.13)де qт – потужність, що втрачається з одиниці площі зовнішньої поверхні колби шляхом теплової віддачі в навколишнє середовище;qвипр – питомі втрати потужності шляхом теплового випромінювання.Втрати потужності шляхом теплової віддачі в навколишнє середовище можна розрахувати на основі законів теплової подібності, можливість застосування яких доведена багатим експериментальним матеріалом:qт ≈ А d2-0,25 (t˚ст - t˚навк)1,25, (1.14)де А – коефіцієнт, що залежить від роду газу навколо колби, його тиску. Коефіцієнт А також є слабкою функцією навколишньої т Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу