Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Національні інвестиційні процеси в умовах глобалізації

Номер заказа
115916
Создан
22 декабря 2013
Выполнен
25 декабря 2013
Стоимость работы
900
Помоги! Срочно выполнить курсовую работу по внешнеэкономической деятельности. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Національні інвестиційні процеси в умовах глобалізації».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 47
Оригинальность: 49% (no etxt)
900
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Курсовая робота для Украины на украинском языке
ВСТУП
На початку третього століття в Україні, нарешті, створилися усі передумови економічного зростання.
Україна є країною з вражаючим простором для інвестиційної діяльності завдяки багатим природним ресурсам, значному людському потенціалу, високій потенційній ємності внутрішнього ринку. Проте разом з тим річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, високим податковим тиском, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування. Тому низькі реальні обсяги як вітчизняних, так і іноземних інвестицій свідчать про вкрай недостатнє використання інвестиційного потенціалу України.
Актуальність та необхідність у реалізації намічених на довгострокову пер Показать все
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 4
1.1. Економічна сутність інвестицій та їх роль у розвитку економіки 4
1.2. Структура та характеристика націонаальних інвестиційних процесів в умовах глобалізації 17
РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 22
2.1.Світова криза та інвестиційний потенціал України 22
2.2. Світова фінансова криза і її загроза для інвестицій в АПК України 25
РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАЦІРНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 28
3.1. Актуальні проблеми національних інвестиційних процесів 28
3.2. Шляхи покращення інвестиційного клімату України 29
3.3. Заходи стимулювання інвестиційної діяльності в Україні в умовах глобалізації 36
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 45

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про інвестиційну діяльність. Закон України: Затв. Правлінням НБУ № 1560- ХІІ від 18 вересня 1991 року.
2. Про інноваційну діяльність. Закон України від 4 липня 2002 року № 40.
3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Законо України від 12 липня 2001року № 2664-III.
5. Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення іноземних інвестицій шляхом набуття у власність нерезидентами облігацій внутрішніх державних позик. Наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2005 № 413.
6. Про затвердження Положення про порядок здійснення іноземних інвестицій у власність нерезидентами облігацій внут Показать все
Темп інфляції. Чим вищий цей показник, тим більше буде знецінюватись майбутній прибуток від інвестицій і, відповідно, буде менше стимулів для нарощування обсягів інвестицій. Тут спостерігається зворотна залежність (виняток становлять ринок нерухомості, валютний ринок та ринок лікувальних засобів).
Ставка банківського процента. Якщо очікувана норма чистого прибутку перевищує ставку банківського процента, то за подібних умов інвестування буде ефективним, і навпаки. Така залежність є зворотною.
Ставка оподаткування. При збільшенні рівня податкового тиску зменшується попит на інвестиції. Залежність економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання від рівня оподаткування досліджується через аналіз величини прибутку суб’єкта господарювання. Якщо рівень оподаткування в країні прям Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу