Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Жинақтаушы зейнетақы қщры және зейнетақымен қамсыздандырудың мәселелері

Номер заказа
362541
Создан
30 мая 2017
Выполнен
20 июня 2017
Стоимость работы
20000
Помоги! Срочно выполнить магистерскую диссертацию по праву и юриспруденции. Есть буквально 21 день. Тема работы «Жинақтаушы зейнетақы қщры және зейнетақымен қамсыздандырудың мәселелері».
Всего было
6 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Магистерскую диссертацию
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 111
Оригинальность: Неизвестно
20000
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Осы жұмыстың мақсаты, Қазақстан Республикасындағы зейнетақы заңдарына сараптама жасап, оларды әрі қарай жетілдіру. Нарық заманына сай зейнетақы жүйесін жасау және оларды жүзеге асыруда туындайтын қарым-қатынастарды реттеу.
Осы мақсаттарға жету үшін мына міндеттер алға қойылды:
1) зейнетақыны тағайындау, төлеу шараларында туындайтын қарым-қатынастардың теориялық және әдістемелік негіздерін айқындау;
2) халықаралық әлеуметтік тәжірибені қолданып, зейнетақыны қамсыздандыру реформасын жасауды зерттеу;
3) зейнетақыдан туындайтын қарым-қатынастарды талқылап, олардың құқықтық реттеу деңгейін саралау;
4) зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін анықтап, оған баға беру;
5) жинақтаушы зейнетақымен қамсыздандыруды құқықтық рет Показать все
КІРІСПЕ

Жұмыстың жалпы сипаттамысы. Магистрліқ диссертация Қазақстан Республикасындағы зейнетақы заңдарын құқықтық реттеу мәселелеріне арналған. Жұмыста зейнетақы заңдары және оның тарихи эволюциясы, азаматтарды зейнетақымен қамсыздандандыру, жинақтаушы зейнетақы қорларының жұмысын жетілдіру мәселелері қамтылған. Зейнетақы заңдарының даму кезеңдері, әлемдік тәжірибемен қабыстырылып көрсетілген. Зейнетақыны төлеудегі қарым-қатынастар зерттеліп, оларды құқықтық реттеудің нарық жағдайындағы жолдары зерттелген.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан Республикасында ең маңызды мақсат экономиканы көтеру емес, сонымен қатар әлеуметтік реформаларды жүргізу болды. Алынған нәтижелерге сәйкес, ескі саяси және экономикалық жүйеден біржола арылдық. Бүгінгі таңда басқа мемл Показать все
МАЗМҰНЫ


ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР.............................................................................3

КІРІСПЕ.....……………………………………………………………..............4


1. ЗЕЙНЕТАҚЫ ЗАҢДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТАРИХИ ЭВОЛЮЦИЯСЫ.................................................................................................9
1.1. Зейнетақы заңдарының дамуындағы кезеңдер. Нарықтық кезең......................................................................................................................9
1.2. Әлемдік тәжірибедегі зейнетақымен қамсыздандыру
реформасының Қазақстан заңдарына әсер етуі..............................................20

2. АЗАМАТТАРДЫ ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМСЫЗДАНДЫРУ........35
2.1. Зейнетақы заңдарымен қарым-қатынастарды реттеу н Показать все
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Н.Назарбаев, Казахстан 2030. Послание Президента РК народу. Казахстан, “Казахстанская правда” от 11.10.1997
2. Источник данных: Всемирный банк казахстан: Заем на поддержку пенсионной реформы. Оценочная миссия 30 марта – 3 апреля. Памятная записка
3. Советское право социального обеспечения. Под ред. Зайкина А.Д.-М., 1982, С.5
4. Архивный фонд Государственного Архива РК, Фонд 90, опись І (№ 1)
5. Социальное обеспечение и страхование в СССР, Сборник официальных документов. – М., 1964.
6. Социальное обеспечение и страхование в СССР, Сборник официальных документов. – М., 1964, С.322-324
7. СП СССР. 1942, №8, С.131, СП СССР 1944, № 5, С.69 СП СССР, 1942, № 9, С.152
8. СП СССР Показать все
Біздің әлеуметтік қамсыздандыру құқықтық қатынастарына қатысушылар мәселесін зерттеуіміздің шеңберінде Қазақстан Республикасы аумағындағы азаматтағы жоқ тұлғалардың, немесе апатридтердің, құқықтық мәртебесі туралы мәселе е қаралуы тиіс. Атап өту керек, қазақстандық заңнама тұтастай алғанда адамдардың осы тобы үшін кейбір жағдайларды ескермегенде адам және азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарын ұсынуға кепілдік береді. Әлеуметтік қамсыздандыру заңнамасы бұл салада қалыптасатын құқықтық қатынастардың субъектілері ретінде азаматтығы жоқ адамдарды, осы мәртебеден туындайтын барлық құқықтар және міндеттермен бірге, айқындайды. Азаматтығы жоқ адамдардың бұл саладағы құқықтық мәртебесі мәселесін айқындайтын Халықаралық акт 1954 жылғы 28 қыркүйектегі “Апатридтерд Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать магистерскую диссертацию
Другие работы по этому предмету
Правовое регулирование конкурентных отношений по российскому законодательству
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 2000 руб.
Смешанные договоры в гражданском праве
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 2240 руб.
Международно-правовые основы торговых отношений РФ
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 3300 руб.
Правовое регулирование отпусков.
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 2800 руб.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры.Порядок их разрешения.
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 2800 руб.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ У ПОЛИЦЕЙСКИХ
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 900 руб.
Понятие терроризма и законодательные основы противодействия терроризму
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 700 руб.
Общая совместная собственность супругов
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 2500 руб.
Правовое регулирование отношений возникающих из договора транспортной экспедиции.
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 2240 руб.
Договор дарения в современном гражданском праве
Дипломная работа, Право и юриспруденция
Стоимость 18500 руб.