Автор24 Мы помогаем учиться!
smile bonus Хочешь получить бонус 100 ₽? заказать работу
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
1. Порівняльна характеристика видавничих систем верстки 2. газета 3.Основні елементи шрифта
Создан заказ №1050398
23 марта 2016

1. Порівняльна характеристика видавничих систем верстки 2. газета 3.Основні елементи шрифта

Как заказчик описал требования к работе:
Вимоги до оформлення дипломної роботи Дипломна робота складається з трьох частин: 1) пояснювальна записка обсягом від 30 до 35 сторінок); 2) практична частина (публікації, зображення та ін. створені у відповідних програмах і збережені в електронному вигляді); 3) графічна частина (наочний посібник, навчальна презентація, плакат). Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 роздруковується з одної сторони, скріплюється в папці з жорсткою обкладинкою. Сторінки мають поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Нумерація сторінок виводиться в нижньому правому куті, починаючи з номера 5 на розділі ВСТУП (оформляється у вигляді колонтитулу, шрифт аналогічний тексту). До вмісту пояснювальної записки обов’язково входять 4 сторінки (без номера): Титульна сторінка (оформлюється за зразком) Сторінка-завдання (оформлюється за зразком) Рецензія викладача Зміст Зміст має вигляд гіпертекста і створюється командою «Оглавление…» програми WORD. Зміст повинен містити обов’язкові розділи: ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 4. ВИСНОВКИ 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Також розділ 1 повинен містити підрозділи (оформлюється за зразком). Кожний розділ пояснювальної записки починається з нової сторінки. Заголовки розділів та підрозділів друкуємо прописними (великими) літерами, перенесення слів не дозволяється, крапка наприкінці не ставиться. Текст вирівнюємо по ширині, а заголовки — по центру, міжрядковий інтервал — 1,5 рядки. Шрифт — Times New Roman, розміром 14 пт. ВСТУП – містить характеристику підприємства (специфіки роботи, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення), обґрунтування відповідності теми дипломної роботи цьому підприємству. Обсяг — не більш 2-х сторінок. 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА — містить теоретичне обґрунтування теми дипломної роботи. Текст для наочності повинен містити малюнки та таблиці (див. зразки). Обсяг розділу — 20-25 сторінок. 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА – містить опис технології виконання практичної частини. Вимоги до оформлення аналогічні попередньому розділу. Зразки створених публікацій, зображень наводимо в ДОДАТКУ. Обсяг розділу не більш 10 сторінок. Практична частина дипломної роботи додається в електронному вигляді. 3. ОХОРОНА ПРАЦІ – загальні вимоги з ТБ та охорони праці на робочому місці. Обсяг розділу приблизно 3 сторінки. 4. ВИСНОВКИ повинні містити коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендацій з їх впровадження чи застосування. Обсяг розділу 1 або 2 сторінки. 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – складається в алфавітному порядку прізвищ авторів. В списку вказують: прізвище, ініціали авторів, назву книги або статті, місце видання, назву видавництва, рік видання, номери сторінок, звідки взято матеріал. Якщо використано текст журнальних статей, то після назви статті вказують назву та номер журналу, рік видання і сторінку, де розташовано матеріал (див. зразок). ДОДАТКИ містять зразки створених публікацій, зображень та ін. Зразок оформлення текста з ілюстрацією: Перш ніж починати роботу, треба обов'язково подбати про своє робоче місце і, особливо, про калібрування монітора. Це вкрай важливо при роботі з кольоровими фотографіями. В іншому випадку можна так скорегувати колір, що після друку миле личко перетвориться в гримасу моторошного сюрреалістичного монстра. Якщо монітор відкалібрований, правильно вибрано колірний простір, фото вже зберігається у вигляді файлу на жорсткому диску, можна сміливо приступити комп'ютерної ретуші (рис. 2). Рис. 2 – Приклад комп'ютерної ретуші Зразок оформлення текста з таблицею: Системний блок є основним вузлом комп'ютера, в середині якого встановлені найважливіші компоненти (процесор, системна плата, оперативна пам'ять, накопичувані на гнучких та жорстких магнітних дисках, графічна карта або відеоконтролер, CD-ROM, звукова карта і т. ін.). Основні характеристики системних блоків серійних ПК представлені в табл. 1. Таблиця 1 – Основні характеристики системних блоків № з/п Характеристика Одиниця вимірювання Усереднене значення 1 Тактова частота (для процесорів типу Intel, Celeron, Athlon, Duron) Гігагерц (ГГц) 1,2 – 2,0 2 Обсяг оперативної пам’яті (RAM) Мегабайт (Мб) 128 – 512 3 Місткість жорсткого диску (HDD) Гігабайт (Гб) 40 – 80 4 Обсяг відеопам’яті (VRAM) Мегабайт (Мб) 64 – 256 «Мозком» персонального комп'ютера є мікропроцесор або центральний процесор. Його також скорочено називають ЦП, або CPU (Central Processing Unit — центральний процесорний устрій). Зразок оформлення 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр „Академія”, 2002.-320 с. 2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики/За ред. Мадзігона В.М.-К.: „Фенікс”, 2000.-3004 с. 3. Симонович С.В. и др Информатика для юристов и экономистов/. - СПб: Питер, 2001. - 688 с. 4. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. Изд. 7-е. М.: ИНФРА-М, 1997, 432 с. 5. Шафрин Ю. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.-427 с. 6. http://demiart.ru/forum — сайт вправ з комп’ютерної графіки 7. http://web-silver.ru/photoshop — сайт відео-уроків з Фотошоп Зразок оформлення ЗМІСТ ВСТУП 5 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 6 1.1. РЕТУШ, ВІДНОВЛЕННЯ І КОРЕКЦІЯ ФОТОГРАФІЙ 6 1.2. ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ РЕТУШУВАННЯ 7 1.3. ВАРІАНТИ ХУДОЖНЬОЇ РЕТУШІ 7 1.3.1. КОСМЕТИЧНА РЕТУШ 7 1.3.2. КОМПОЗИЦІЙНА РЕТУШ 8 1.3.3. КОМП'ЮТЕРНА РЕТУШ 9 1.4. ПОСЛІДОВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ 10 1.5. КОРЕКЦІЯ РІЗКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ 12 1.6. ІНСТРУМЕНТИ ТОНОВОЇ І КОЛІРНОЇ КОРЕКЦІЇ 13 1.6.1. ТОНУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 13 1.6.2. ОСВІТЛЕННЯ 15 1.6.3. ЗАТЕМНЕННЯ 16 1.6.4. ЗМІНА НАСИЧЕНОСТІ 16 1.7. ФІЛЬТРИ РІЗКОСТІ ПРЯМОЇ ДІЇ 17 1.8. Фільтри розмиття 18 1.9. Усунення дрібних дефектів зображення 18 1.10. Використання моделі Lab для корекції різкості 21 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 23 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 31 4. ВИСНОВКИ 36 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 39 Зразок оформлення титульної сторінки ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХЕРСОНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ПОЛІГРАФІЇ» ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕМА: Застосування комп’ютерної графіки в поліграфії Випускниці: Іванової Ганни Іванівни Група №: 191 Професія: оператор комп’ютерної верстки Керівник: Радецька Н.І. Херсон 2016 Зразок оформлення сторінки-завдання ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора з НВР ___________ Л.В. Веремьєва «___» __________ 201_ р. ЗАВДАННЯ на дипломну роботу Учениці групи 191 Іванової Ганни Іванівни Професія: оператор комп’ютерної верстки Тема: Застосування комп’ютерної графіки в поліграфії 1. Теоретична частина: комп’ютерна графіка та її види; класифікація графічних редакторів; редактори растрової графіки; векторний редактор Corel Draw 2. Графічна частина: наочний посібник «Вікно програми Corel Draw» 3. Практична частина: візитка, запрошення, грамота Керівник: Радецька Н.І. Дата видачі завдання: «____» _____________ 201_ р. Дата здачі завдання: «____» _____________ 201_ р.
подробнее
Стоимость
работы
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
30 марта 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Автор работы
ArsMG1970
5
скачать
1. Порівняльна характеристика видавничих систем верстки 2. газета 3.Основні елементи шрифта.docx
Хочешь такую же работу?
Зарегистрироваться
Рассчитай стоимость
своей работы
поиск
по базе работ
Тебя также могут заинтересовать
Деревообрабатывающий цех
Курсовая работа
Полиграфия
Стоимость:
700 ₽
Изготовление дизайн макетов рекламы
Другое
Полиграфия
Стоимость:
300 ₽
технология подготовки книг ,журнальной продукции , газет
Курсовая работа
Полиграфия
Стоимость:
700 ₽
харизма и ее роль в политике и борьбе за власть
Курсовая работа
Полиграфия
Стоимость:
700 ₽
основы проектирования печатных процессов
Курсовая работа
Полиграфия
Стоимость:
700 ₽
Проектирование изготовления рабочей тетради
Дипломная работа
Полиграфия
Стоимость:
4000 ₽
Торгово-рекламный каталог
Дипломная работа
Полиграфия
Стоимость:
4000 ₽
Создание издания макета для досуга
Дипломная работа
Полиграфия
Стоимость:
4000 ₽
Проект цеха по производству беленой целлюлозы
Дипломная работа
Полиграфия
Стоимость:
4000 ₽
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы